Trang chủ » Tin văn và...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ BÃI TƯ CHÍNH VÀ PHÁP LÍ QUỐC TẾ

TN
Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019 2:59 PMTNc: Ngày 6-10-2019 taijHaf Nội Viện NC chính sách pháp luật và phát triển tổ chức. Đông đảo các nhân sĩ, trí thức tinh hoa đã có mặt. Chúng tôi chỉ nêu một số các nhân sĩ trong cuộc tọa đàm. Đó là Ông Nguyễn Trung, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, bà Phạm Chi Lan, ông Vũ Ngọc Hoàng, Lê Văn Cương, Vũ Quốc Hùng, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Quang Dy, Hoàng Quốc Hải, Phạm Viết Đào, Đặng Văn Sinh, Trần Ngọc Vương, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Ngọc Chu, Trần Thanh Vân, Nguyễn Đình Cống...
Trang nhà sẽ đưa dần các clip tham luận lên. Dưới đây là ý kiến tướng Lê Văn Cương