Trang chủ » Tin văn và...

74 NĂM ẤY, BÂY GIỜ VẪN MONG...

TN
Thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2019 10:19 AM


Kết quả hình ảnh cho Tuyên ngôn Độc Lập 1945"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
(Tuyên ngôn Độc lập)

Cụ Hồ nói: "NƯỚC CÓ ĐỘC LẬP MÀ DÂN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC TỰ DO, THÌ ĐỘC LẬP CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ "