Trang chủ » Tin văn và...

LỄ KHỞI CÔNG "RESORT" ORGANIC XIÊNG KHOẢNG

TN và You tube
Thứ bẩy ngày 25 tháng 5 năm 2019 6:15 PMTNc: Tại Xiêng Khoảng nước banjl Lào ngày 24-5 đã khởi công giai đoạn 1 "Resort" Organic với tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật Bản. Đây là dự án liên doanh Việt Nam - Lào - Nhật Bản. Đoàn CCB đã từng chiến đấu tại Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng được mời tham dự. Đoàn gồm các cán bộ và trong đoàn có nhiều văn nghệ sĩ đã từng chiến đấu tại đây như Thái Kế Toại, Phạm Ngọc Tiến, Châu La Việt, Mai Nam Thắng, Kim Quốc Hoa, Trần Nhương...Có lẽ lãnh đạo Vinamilk muốn cảm ơn những người chiến binh đã góp phần giữ gìn nơi đây để bây giờ có được những dự án này.