Trang chủ » Cùng vui

CỤ CHO TÔI HỎI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017 3:14 PM

Trương Tuần


- Cụ ơi, tôi đọc tin trên Dantri thấy Thủ tướng nói thế này: “cán bộ với dân là một”, không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn. Cụ thông tuệ tôi hỏi một câu.
- Hỏi mấy câu cũng miễn phí luôn.
- Ngày xưa anh em mình đi diệt bọn địa chủ cường hào gian ác,trốc tân gốc, bốc tận rễ tiệt nọc rồi, sao bây giờ lý trưởng cường hào mọc ở đâu ra, cụ giải thích hộ.
- Thủ tướng nói là chuẩn, không ít nơi có hiện tượng đó.
- Thật như thế hả cụ nhưng nó mọc ở đâu ra chứ ?
- Cụ hỏi thế bố ai trả lời được. Toàn hỏi xóc họng nhau. Cụ phải hỏi chỗ làm nó mọc ra chứ sao hỏi tôi.
- Gớm mới đầu xuân mà nổi nóng thế.
- Đang nóng tính đây, có cho vại bia giải nhiệt không thì bẩu.
- Vâng có ngay, ta đến hàng mụ Y Ban béo làm một chầu, lòng và khấu đuôi của mụ ấy ngon hết chê...
- Thì VƯỠN....