Trang chủ » Cùng vui

THƯƠNG NHAU

Trương Tuần
Thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2017 6:13 AM
- Cụ ơi, tôi vui lắm thấy tình thương yêu của ta còn đầy ăm ắp nhá.
- Sao đọc nhiều bài báo nói dân Việt bây giờ vô cảm...
- Họ nói linh tinh cụ tin làm gì.
- Thế cụ cho tôi vài thí dụ.
- Thì đây các doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho rất nhiều tỉnh...
- Ôi cụ ơi, không ai cho không cái gì "bấc đi chì lại" đó.
- Phải công nhận họ tốt bụng chứ "nhiễu điều phủ lấy giá gương"
- Tôi chả tin.
- Ô hay cái cụ này không tin các cơ quan công quyền tuyền các vị có đai có đẳng xuất sắc cả... thì tin ai..
- Thế sao các nơi ấy lại trả xe lại doanh nghiệp ?
- Thì nhận rồi nay tỉnh lại thương doanh nghiệp nên tặng lại doanh nghiệp.
- Tôi chịu cái lí sự cùn của cụ từ lâu rồi
- Thì VƯỠN...He he