Trang chủ » Poems

Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh 1

Trần Nhương
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 2:36 PM
Một số bài thơ dịch ra tiếng Anh
Hoàng Ngọc Minh dịch   
26/04/2008

                           The March’s wind still blows  
                                  Writers’ society Publisher
            B prize National commission - Vietnamese culture art ‘society

 

TRAN NHUONG


Mai vàng

Tặng L.Q.

Mai vàng bạn tặng từ xuân ngoái
Cuối tháng giêng này mới nở hoa
Hoa chắc vì người mang Tết lại
Hay lòng day dứt nhớ quê xa?

                           2002


The yellow apricot blossom

                                         For L.Q.

The yellow apricot blossom you gave since last spring
Late the January beginning in blossom
Maybe as someone brings Tet holidays back
Or cause of nostalgic harassing longing?

                                2002

                          
        Vừa đủ

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
    
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em...

                                8-2001

 

              Sufficient

    You are sufficient for me to thirst
   Sufficient enough for me actually be me
   The incipient autumn is sufficient with green
    Sweet is bare for the sour fruit.

    You are sufficient to over the young
    Soothing countenance be enough for wayward
    Inside stableness be bare for slenderness
    Inside fervidness be sufficient for suspicion

   You, the woman, are sufficient to ferment versificator
   You are so aristocratic but still be sufficient with countrylike
   Enjoy saving but be sufficient for sharing
   Honest is enough for a scheme

    You are mature enough with the young
    You are happy sufficiently with sadness
    You are so glacial enough for hypnotizing
    Conserving is bare for rebelling
 
   I thirst with the romantic heart
    Hoping my whole life is sufficient for loving you …

                                        8-2001

                     
Hỏi người

Nhộn nhịp đường xe người vẫn ngủ
Một mảnh chăn đơn đắp kín đầu
Cái nghèo cái khổ ngàn năm cũ
'Cửu vạn" hỡi người quê chốn đâu?

 

                   Ask

 Crowded vehicles but the man still sleeps
 A thin blanket covers head hermetically
The poverty, miserableness since time immemorial
Where your native land oh “Porter”?

 

    Điện Biên thoáng gặp

Cái ngày anh đến Điện Biên
Hoa ban nở trắng và em nõn nà
Mường Khoang dưới bóng rừng già
Mà em trẻ quá như là nắng tơ
Anh đi lối thực đường mơ
Khăn piêu sáng mãi đôi bờ Mường Lay
Chỉ hồng đã buộc cổ tay
Rượu cần vừa nhắp đã say cả trời
Nếp nương em tôi đơm xôi
Trời ơi đến cả câu mời cũng thơm...

            Đại Lải, 4-5-2002


 Dien Bien, a glance of meeting

The day I came to Dien Bien
Bauhinia variegate blossomed brighten and you were velvety
Muong Khoang was under the shade of ancient tree
But you were so young like golden light
I went the real way and dream road
Pieu towel lighted over both of Muong Lay bank
Pink thread was tied around wrist
Recently sipping tube wine but already dead drunk
Steamed glutinous rice my dear served out
Oh my god! Even the invitation was fragrant

                                     Đại Lải, 4-5-2002

 

Tìm em

Suối phải chảy
Gío phải thổi
Mặt trời còn biết đi
Con nai còn biết gọi bạn
Sao em ở nguyên một chỗ
Sao em kín lời
 Hay có tiếng khèn như dây gắm trói em
Hay có ánh mắt như võng gai vây em?
Anh đi tìm người đẹp
Theo ông mặt trời từ đông sang tây
Theo bà mặt trăng từ hôm đến sáng
Theo dòng suối từ đầy đến cạn
Theo con hoẵng từ trẻ đến già
Vẫn không gặp người anh thương
Vẫn không gặp người anh nhớ
Mái tóc anh rộ mùa hoa sở
Trái tim anh vẫn thắm sắc hoa đào

 Em ở nơi naò
Ơi người anh yêu, ơi người anh đợi
Kiếp này nếu em chưa tới
Anh chờ luôn cả kiếp sau ?

                                    Đại Lải ,3/5/2002


Looking for you

Stream must flow
Wind must blow
Even the sun can go
Such the deer knows to call lover
Why you still be here
Why you are taciturn
Or Pan-pipe sound as the rope binds you
Or the glint like thorn hammock?
I go to find the beauty
Follow the sun from the East to the West
Come after the moon since day to night
With the stream till be full to be dry
Follow the muntjac since be young to be old
But still can’t meet my darling
Still can’t see who I miss
My hair is profuse as the flower season
My heart is full of ardency like Peach-color
Where are you now?
Oh my darling, Oh who I wait
 In the incarnation you don’t come
I will wait whole the next life

Night of Đại Lải 3-5-2002