Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Gửi “Lão Trần”!...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013 5:25 AM
  (Nhân 07 năm “trannhuong.com )

 Bao năm “gian díu”…Lão Trần

Xơ cả áo, toạc cả quần…vẫn mê!

Lão này “láu cá” hết chê

Không dưng Lão lại “ngứa nghề”…Oét-sai!...

“Cụ ông” chẳng chịu thua ai

Bẩy mươi vẫn khoái miệt mài lên…trang…

Thôi thì xanh - đỏ - tím -vàng

Cũng “nuy”, cũng “sex” đàng hoàng thua ai?!...

Tuổi cao không quản đường dài

Bẩy năm tròn trịa miệt mài đã qua…

Chúc mừng “Oét ” Trần Lão gia

Kết duyên bầu bạn gần xa góp phần”!…

Tuổi cao cứng bắp, căng…gân

Vẫn  “cười như nghé” mỗi lần gặp nhau…

Bốn phương quấn quít bạn bầu

Cũng Thơ, cũng Họa sắc mầu đỏ xanh…

“Gần, xa ríu rit yến oanh”   

Đàn em “bái phục” Ông Anh…đa tài…

Một mình “chơi” một Oét-sai

Bàn dân, thiên hạ khó ai sánh bằng!

Mong sao cho đến…tròn trăng…

“trannhuong.com” vẫn còn “hăng” như là…!!!...

.

12-12-2013

DL