Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mau mau…“ra đòn”!...

Ống Nhòm
Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2013 8:31 PM
.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng đã thành đường dây có tổ chức.  (TNO) Đó là khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nạn tham nhũng khi tiếp xúc với hơn 100 cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội).
Xin có Thơ rằng:
.
Kính thưa Ngài Tổng Bí thơ
Ngài đã biết rõ…sao chưa làm gì?...
Nhanh nhanh “quét sạch” chúng đi
Để chúng làm gì…“ăn hại, đái khai”?!...
Chẳng ai biết rõ hơn Ngài
Sao vẫn để chúng “lai rai” đến giờ !?
Trong tay Ngài giữ ngọn cờ
Sức dân như nước vỡ bờ đang…hăng!...
Chỉ chờ Ngài hô: Xung Phong!
Thì bọn tham nhũng đừng hòng thoát thân!...
Đã rằng “ Sức mạnh nhân dân”
Sẵn sàng “ra trận” chỉ cần Đảng hô!...
Mong sao Ngài Tổng Bí thơ
Hô quân xung trận, phất cờ…xông lên!!!...
Chỉ từng mặt, diệt từng tên
Những kẻ tham nhũng nằm trên đống vàng…
“Quan cách mạng”- sống giầu sang
Trong Đảng làm trước, dân làng theo sau…
Bọn tham nhũng trốn đi đâu!?
Mong sao Cụ Tổng mau mau…“ra đòn”!!!...
……………….
10/12/2013
Ô. Nhòm
 
.