Trang chủ » Khúc kha khúc khích

La Viện hay La…Miệng!?...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013 9:52 PM

 

(GDVN-16/08/2013) - Những phát biểu hiếu chiến của La Viện dường như đã được thiết kế để giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu của họ chỉ bằng võ mồm mà không phải dùng đến biện pháp quân sự…   Thơ rằng:

.

Tướng Tầu thuộc loại…hung hăng

Đeo hàm Tướng…bét*, nói năng hàm hồ!...

Tác phong thuộc loại…côn đồ

Đầu óc “bã đậu”, miệng hô ầm ầm…

Đòi “Cắm cờ…đáy Biển Đông”(?)

Trò hề “bốc phét”…thách không dám làm!...

Chuyên nghề “ăn tục, nói càn”

Võ…mồm theo kiểu…“miệng quan trôn…gà”!

Thế mà cũng “Tướng” Trung Hoa

“Tướng” gì cỡ ấy, có mà…đổ bô”!...

Sặc mùi hiếu chiến, ma cô

Rồi ra có lúc…tô hô Tướng…Tầu!...

La Viện mẽ quái gì đâu

Thì cứ La…miệng bài Tầu chơi chơi!!!...

……………...

.

16-08-2013

DL