Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bao giờ cho đến…“ngày mai”?!

Dưa Lê
Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2013 9:03 PM
 
Chênh lệch “khủng khiếp” lương sếp - nhân viên doanh nghiệp nhà nước(Dân trí) – “Lãnh đạo Tổng công ty Vinafood2 hưởng lương 79,7 triệu đồng trong khi Công ty Lương thực Đồng Tháp có thu nhập cao nhất trong các đơn vị thành viên được kiểm toán cũng chỉ tới 11,2 triệu đồng. Sếp Cienco4 hưởng lương 40 triệu đồng nhưng người lao động là 5,5 triệu đồng”... Xin dặt câu hỏi?... 
.
Có còn XHCN nữa không?
Phân phối “công bằng” nó ở chỗ mô?
Thà rằng  cứ lộ tô hô…
“Tư bản biến tướng” bây giờ là đây!
Các Ngài lãnh đạo có hay
Hay là kín đáo tiếp tay chia cùng?
Hai từ “bóc lột” còn không?
Thần dân xin hỏi mấy Ông…lờ đờ!...*
Hay là hạ xuống ngọn cờ
“Búa liềm”, giai cấp…bây giờ thế ư!?...
Công nhân lao đọng khật khừ
Các “Quan Cách mạng” sống như…Ông Hoàng!”
Gối đầu lên đống bạc vàng
Cắm đầu cắm cổ dân làm...cho ai?...
…………..
Bao giờ cho đến…“ngày mai”…?!!!
.
25-07-2013
DL