Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Đốt đèn bắt muỗi”…

Ô.Nhòm
Thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2013 8:00 PM

 
(Soha.vn -16/07/2013) – “Dù là kỷ luật nhiều người nhưng mức độ nhẹ như khiển trách, cảnh cáo. Còn số người mất chức là bao nhiêu?”…Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ TW: “Chống tham những không phải là việc đốt đèn đi bắt muỗi bởi tìm được con này, xử lý được con này thì con khác sẽ xuất hiện”…  Thơ rằng:
.
Bác Hương sao không hỏi mình
Cái thời còn ở “Triều đình” làm Quan…
Đường đường giữ chứcTrưởng ban
Quyền hành “oách” thế, đã làm được chi!?...
Hay là cũng đội…mũ ni
Tham nhũng, hối lộ…ấy thì…mặc bay!...
Biết nhưng không dám ra tay
Yên thân chuẩn bị đợi ngày về…hưu, 
Mặc cho gió thổi theo chiều…
Hay là cũng chỉ “tép riu” thì…“hành”!...
Những con sâu bự to đoành
Rõ ràng nhìn thấy cũng đành…bó tay!?
Trách chi các Quan ngày nay
Đấu tranh…“phủi bụi”, ra tay…“xua ruồi”!
“Đốt đèn bắt muỗi” thế thôi
Mặc cho “nước chẩy bèo trôi”giữ mình…
Thôi thì trọn “lý” vẹn “tình”
Răng sao thì cũng… “có mình, có ta”!...
Bác Hương có hiểu chăng là…?!!!...
…………….
16/07/2013
Ô.Nhòm