Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc Khich nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013 9:14 PM

 
1/ Tinh thần thể thao
 
Mấy ông phụ trách Thể thao
Chỉ giỏi moi hào, đâu phải vì dân!
Đầu tiên xin bớt…tiến sân
Cũng là tính toán chia phần nhau thôi!
Mang danh “Chính trị” lòe người
Treo “dê”, bán “chó” chuyên đời xưa nay…
Đúng nghư ông Nghĩa trình bầy
“Ăn nhiều cũng để cho đây một phần”!
Người hâm mộ phải xoay trần
Kiếm đâu tiền triệu vào sân bây giờ?!
Hỏi ông “Văn hóa” cầm cờ
Như người ngoài cuộc lững lờ nước đôi!?
Ông nghe báo cáo…cò mồi
Chia nhau tiền tỉ chẳng rời được ông!!!...
.
TC
 
2/ Trồng cây
  (Ngẫu hứng sau đọc bài “Một kiểu lưu danh” trên TN.c)
.
Bác Hồ phát động trồng cây
Để cho đất nước mỗi ngày thêm xanh
Mầu xanh rợp dải non sông
Tung bay cờ đỏ sắc hồng nở hoa…
*
Bây giờ đủ loại Quan…to
Lên chùa, vào động trồng đa trồng đề!
Khắc tên vào cái…“nón mê”
Ông to, bà nhỏ đã về nơi đây…
Mấy anh doanh nghiệp tiền đầy
Xùy ra sửa Miếu trồng cây…để đời!?
Mỉa mai mua cái… tức cười
Quan tham, quan…hoạn được người ghi tên?!...
Thân cây dán đủ loại…“Tem”
Đúng là cái chuyện “lưu tên”…rởm đời!!!...
.
04/07/2013