Trang chủ » Tin văn và...

TIN VẮN

Bành Thanh Bần
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 6:41 PM
 
Sáng nay 3/6/2011 Ban lãnh đạo và các Thành viên Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống đã họp.
 Nội dung:
1- Chào mừng  Website -Trang thông tin điện tử của Quỹ đã chính thức đưa vào hoạt động :http://banhthanhban.com.
2- Bàn biện pháp triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên của Quỹ đối với các Nhà văn sao cho đạt hiệu quả cao.
3- Điều chỉnh một số quy định Quỹ đã đề ra
4- Thành lập Hội đồng thẩm định Tác phẩm hỗ trợ và Tác phẩm tham gia các cuộc thi do Quỹ tổ chức
Các Thành viên tham dự đều nhất trí thông qua các nội dung sau:
- Nhất trí bổ sung thêm diện các đối tượng Nhà văn được hỗ trợ và vay vốn bao gồm cả Lý  luận phê bình và Văn học dịch
- Các Tác phẩm của Nhà văn phải đạt chất lượng cao
- Trường hợp đặc biệt các Nhà văn ngoài các Hội đoàn vẫn được xem xét hỗ trợ.
- Trình tự thủ tục phải đảm bảo chặt chẽ như Quỹ đã quy định
-  Thống nhất mức hỗ trợ và cho vay vốn tối đa: 10.000.000đ  mỗi tác phẩm.(Mười triệu đồng)