Trang chủ » Thư giãn video clip

TRẦN NHƯƠNG KÍ HỌA TẠI VĂN MIẾU (NGÀY THƠ VN)

Đỗ Minh Tuấn
Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2011 6:13 AM
 
 
Clip này do nhà thơ đạo diễn Đỗ Minh Tuấn gửi cho TN. Ông ghi nhầm tôi kí họa tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, không phải đó là một bạn đọc.