Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRIỀU VÂN

Triều Vân
Thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2011 9:44 PM

   ỚT CHỈ THIÊN
   
   
   Bé tý mà dám trỏ trời
   Cỏn con đã để người đời xuýt xoa
   Lớn lên từ mảnh vườn nhà
   Đỏ là bản sắc, cay là đương nhiên
   Cả đời chỉ ngược lên trên
   Bé hạt tiêu, phận không hèn xưa nay
   Mùi đời?
    Vị đậu?
     Hương bay?
   Hỏi gì?
   Ớt cũng suốt ngày...chỉ thiên!
   
        Xuân 2011 
    
   
   THỜI
   GIAN LAO

   Trong mơ hình bóng mẹ tôi
   Câu thơ chìm nổi cuộc đời nắng mưa
   Lặn trong gió bụi bốn mùa
   Lênh đênh cánh vạc thân cua nhọc nhằn
   Hanh mùa nứt nẻ gót chân
   Đồng xa thưa hạt, đồng gần chênh chao
   Mỏi mòn trông ngóng trời cao
   Vịn vào cọng muống bờ ao qua ngày
   Heo may xao xác thân gầy
   Đêm sâu cạn bấc, nửa ngày nắng vơi
   Câu thơ lạc cuối chân trời
   Tạc vào dáng mẹ một thời gian lao
 
 

TÌM VỀ
   Mình theo lục bát về thôi
   Mang câu khấp khểnh kê lời ngàn năm
   
   Về nơi bến cũ đón trăng
   Để Ngân hà mãi giăng giăng sáng trời
 
   Lối xưa ấm lại tình người
   Sương sa tấc dạ mặn lời mẹ  ru
   Đâu đây rơi tiếng chim gù
   Mà cành tre đọng nắng thu mơ màng
   Xốn xang trống hội đình làng
   Hoa xoan tím ngõ vắt ngang tóc thề
   Gửi tình theo gió chiều quê
   Đồng thơm hương cỏ bộn bề rạ rơm
   Lẫn vào lục bát mà thương
   Nhịp chênh nhịp sắp vấn vương nhịp mình.