Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN ĐỖ THỊ HIỀN HÒA TẠ THẾ

TN
Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022 8:21 PM

TNc: Đột ngột quá, Đỗ Thị Hiền Hòa đã đi xa. Chị cùng chúng tôi học Nguyễn Du khóa 1, chị từng là Chủ tịch Hội Văn nghệ Hải Dương. Một con người đúng như tên chị. Thương quá. Cầu cho Đỗ Thị Hiền Hòa thanh thản về cõi Phật.