Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀO KIỆT ĐÂU RỒI

Lưu Trọng Văn
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 9:15 AM
Bao năm lang bạt giờ mới trở lại sông Chu, rừng Lam Sơn nơi Lê Lợi, Nguyễn Trãi tụ nghĩa.
Sau bao ngày mưa gió mịt mù, nắng hửng. Rừng xưa vang tiếng chim. Thắp nén hương dâng anh hùng Lê Lợi giành độc lập quốc gia Đại Việt mà lòng khôn nguôi tưởng nhớ Nguyễn Trãi dẫn đạo cho Nước: chở thuyền là Dân, lật thuyền là Dân và Lê Thánh Tôn trị quốc lấy Lòng Dân bằng Hồng Đức Luật.
Con xin cúi lạy các Tiền nhân anh minh một thuở Non sông rạng rỡ mà bần thần cùng hương khói vọng Hiền tài xưa, chạnh lòng phận Nước hôm nay còn giông gió đảo chao Cái Tình, Cái Nghĩa.
Vang lên đâu đây lời Cáo bình Ngô 500 năm trước giữa rừng Lam Sơn này:
"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có."
Hào kiệt thời nào cũng có.
Ai hào kiệt Non nước mình ẩn trú nơi đâu có nghe chăng lời Ngàn xưa giục gọi?Tên bài do TNc đặt