Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI PHÚ: CÂY THỊ NGÀN NĂM TUỔI!

Trần Quốc Thường
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2020 9:44 AM

Nhớ khi:

Giặc Minh uốn lưỡi lừa dối dân đen.

Trương Phụ vung gươm sát tàn con đỏ.

Trần Trùng Quang lo khôi phục triều Trần chẳng thành

Hồ Quý Ly mưu xây dựng nhà Hồ không đặng.

Lúc đó:

Núi Lam Sơn, Lê Lợi gióng trống, khởi binh.

Chốn Đỗ Gia, Tuấn Thiện dựng cờ khởi nghĩa.

Cơ đồ chìm đắm, Long vân tụ hội, Đồng khí tương cầu.

Vận nước lâm nguy, Bình thủy tương phùng, Đồng thanh tương ứng.

Bên gốc Thị, giết ngựa ăn thề, đồng lòng, cứu lấy non sông.

Dưới trời quê, cắt tóc ước nguyền, chung sức đuổi quân xâm lược.

Gốc Thị xanh, mở lòng che chở, đấng anh hùng

Con Cáo trắng, nhanh trí đánh lừa quân xâm lược.

Từ đó:

Nghĩa sỹ Cốc Sơn, nhanh chóng trưởng thành.

Quân đội Lam Sơn, phút chốc lớn mạnh.

Như sông Ngàn Phố nhập với dòng La, chảy ra biển cả

Nghĩa quân Cốc Sơn về với đại quân, thu lại non sông.

Gần 1 ngàn năm, cây Thị cổ tích, hiên ngang toả bóng mát, che chở một vùng.

Hơn sáu trăm năm Cây Thị ăn thề, thủy chung, dâng hương thơm, lan truyền khắp chốn.

Tướng Tuấn Thiện, vua ban quốc tính, khai quốc công thần.

Đất Sơn Phúc, dân nhớ muôn đời, ghi ơn gốc Thị.

Lê Lai xưa, có công cứu chúa đã được ghi công.

Cây Thị nay, xứng cây di sản sao còn bỏ ngỏ ?

Ruột gan mấy lời

Cúi xin bày tỏ.

Ghi chú:

- Nguyễn Tuấn Thiện nổi dậy chống quân Minh ở Đỗ Gia (Hương Sơn Hà Tĩnh) năm 1425 dưới gốc Thị này đã giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề kết nghĩa anh em cùng Lê Lợi.

- Giặc Minh truy lùng, Lê Lợi trốn vào gốc thị. Trời tối, vừa lúc có con cáo trắng chạy ra, chó săn và giặc đuổi theo, Lê Lợi được cứu thoát.

- Nguyễn Tuấn Thiện được vua ban họ Lê, là Khai quốc công thần.

- Cả nước có 2225 "Cây di sản” tiếc thay cây thị này vẫn chưa được công nhận.!?