Trang chủ » Tin văn và...

MỪNG THỌ NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN SANH 100 TUỔI TRỜI

TN và You tube
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2020 11:17 AM
TNc: Năm nay Hội Nhà văn kỉ niệm nhiều nhà thơ, nhà văn 100 năm ngày sinh như Tố Hữu, Chế lan Viên, Tô Hoài. Hôm nay Hội tổ chức mừng thọ nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh 100 tuổi trời. Ông vẫn đang " Đáy đĩa đời đi nhịp hải hà:. Mừng ông thêm xuân cùng tuế nguyệt.