Trang chủ » Tin văn và...

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐB TOÀN QUỐC HNV VN CỦA KHỐI CƠ QUAN HỘI

Thep Fb HPP và TN
Thứ bẩy ngày 31 tháng 10 năm 2020 8:05 AM
Số lượng hv: 86
Số lượng triệu tập: 86
Có mặt bầu cử : 54
Số phiếu phát ra: 54
Số phiếu thu về : 54
Số phiếu hợp lệ: 53
Số lượng được bầu: 43
Kết quả :
1/ Trần Nhương: 50
2/ Nguyễn thị Anh Thư: 46
3/ Hà Phạm Phú : 44
4/ Lương Ngọc An : 43
5/ Đào Bá Đoàn: 43
6/ Phạm Linh (nghe không rõ): 43
7/ Trần Huy Quang : 43
8/ Phạm Đình Ân: 42
9/ Kiều Bích Hậu: 42
10/ Hà Nguyên Huyến: 42
11/Tạ Duy Anh: 41
12/ Nguyên An: 40
13/ Lại Nguyên Ân: 39
14/ Nguyễn Hữu Hà: 39
15/Nguyễn Chí Hoan: 39
16/ Nguyễn Trác: 39
17/ Nguyễn Hoa: 37
18/ Ngô Thế Oanh: 37
19/ Đoàn thị Lam Luyến: 36
20/ Phạm Ngọc Chiểu : 35
21/ Vũ Xuân Hàm: 35
22/ Phạm Đức: 34
23/ Võ Thị Xuân Hà: 34
24/ Dương Văn Dũng: 33
25/ Nguyễn Đăng Bẩy: 32
26/ Vũ Đình Bình: 31
27/ Trịnh Xuân Ba: 30
28/ Lê Minh Khuê: 29
29/ Thành Đức Trinh Bảo: 29
30/ Phạm Sông Hồng: 29
31/ Trần Ninh Hồ: 28
32/ Quang Khải: 28
33/ Trung Trung Đỉnh: 26
34/ Phan Thị Thanh Nhàn: 26
35/ Vũ Quần Phương : 26
36/ Phạm thị Minh Thư: 26
37/ Y Phương : 25
38/ Minh Chuyên: 24
39/ Trần Quang Quí: 24
40/Trần Vũ Long: 24
41/ Đỗ Bạch Mai: 24
42/ Hoàng Minh Châu : 23
43/ Nguyễn Trọng Tân: 23
Do trong ds trúng cử dự đại hội đại biểu toàn quốc HNV VN có những hội viên được GTNN như: Lê Minh Khuê, Vũ Quần Phương, Y Phương, Minh Chuyên, Trần Quang Quí hoặc hội viên sáng lập Hoàng Minh Châu mặc nhiên được triệu tập, những hội viên là đại biểu dự bị sẽ được đôn lên cho đủ số lượng 43.