Trang chủ » Tin văn và...

"LỜI VÀNG VÂNG LĨNH Ý CAO"

Nguyễn Anh Tuấn
Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 8:45 AMVGP News :. | Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh  đạo chủ chốt | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

 

Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn rất hay:

“Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phải kiên quyết, tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thật trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Hoan nghênh ông! Hy vọng các cấp dưới thấm nhuần tư tưởng Thân Dân cao quý và thực hiện tốt Chỉ thị sáng suốt trên!