Trang chủ » Tin văn và...

RA MẮT TT "NGÔ VƯƠNG" CỦA NHÀ VĂN PHÙNG VĂN KHAI

Trần Nhương
Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019 2:01 PMTNc: Sáng nay 4-4-2019, tại Khoa Báo chí viết văn trường Đại học Văn hóa đã diên ra lễ ra mắt tiểu thuyết "Ngô Vương" của nhà văn Phùng Văn Khai. Sau tiểu thuyết Phùng Vương nay Ngô Vương, Phùng Văn Khai đã chon tiểu thuyết lịch sử làm định hướng sáng tác,
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình. Rất đông bạn bè văn chương và sinh viên đã đến dự. Nhiều ý kiến khen ngợi và góp ý cho Ngô Vương. Không phải ngẫu nhiên mà Phùng Văn Khai chọn những nhân vật kiệt hiệt chống giặc ngoại xâm phương Bắc để dựng nên những tác phẩm sống động về họ.