Trang chủ » Cùng vui

DÙNG KẾ GÌ?

Vũ Kim Dũng
Thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2017 2:25 PMThơ vui

Có một cô vợ trẻ

Lấy phải ông chồng già

Cô lo cho sức khỏe

Chồng nay tuổi đã cao

Chắc là sẽ lắm bệnh

Cô liền khẽ hỏi chồng

Để biết người bị sốt

Tốt nhất dùng nhiệt kế

Để đo huyết áp cao

Phải dùng huyết áp kế

Để đo bệnh tiểu đường

Thường dùng tiểu đường kế

Để kiểm tra sức khỏe

Ông cần dùng kế gì?

Chồng mỉm cười hóm hỉnh

Tôi chỉ cần vợ kế

Vợ nghe liền giãy nảy

Em trẻ đẹp thế này

Lại còn đòi vợ hai

Ai mà chấp nhận nổi

Chồng già cười ha hả

Vợ kế chính là em

Chỉ cần dùng vợ trẻ

Là lập tức biết ngay

Sức khỏe của già này.

Vũ Kim Dũng