Trang chủ » Tranh Trần Nhương

TRANH MỚI CỦA TRẦN NHƯƠNG (VẼ TRÊN iPAD)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017 5:43 PM


MÙA XUÂN

TNc: Chiếc máy tính bảng cho tôi một phương tiện sáng tạo nghệ thuật. Có thể các họa sỹ cho rằng vẽ bằng công nghệ mất cảm xúc nhưng với tôi nó rất tiện lợi. Không cần gì nhiều, ngồi cà phê, trà chén cũng có thể vẽ vời. Tất nhiên đang thể nghiệm và tập sử dụng cho hiệu quả công nghệ này. Xin giới thiệu cùng các bạn,


MƠ MÀNG
MÙA YÊUNGƯỜI Ở PHÍA BÊN KIAĐỢI NGƯỜIBIẾN TẤU MƯỜNGTĨNH VẬTQUÊ HƯƠNG