Trang chủ » Tranh Trần Nhương

HỖN MANG (tranh mới của TRẦN NHƯƠNG)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017 9:17 PM


TNc: Mấy ngày nay nhiều sự kiện diễn ra, lòng tự dưng thấy bề bộn bao điều. Ngồi trước toan trắng và màu ào qua ngọn bút. Đặt tên tranh là HỖN MANG