Trang chủ » Cùng vui

MẸO NHẬN BIẾT

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2017 2:39 PMTrương Tuần- Cuối tuần có gì hay không cụ ?
- Chẳng có gì. Đêm qua thức trắng, nghĩ ngợi lung tung.
- Bà cháu khủng bố hay sao ?
- Đâu có . Tôi nghĩ làm thế nào để nhận biết được bọn "diễn biến". Cụ thông tuệ mách giúp.
- Ôi tưởng gì, đễ ợt. Thứ nhất là bọn này không thuộc phía nhân dân, nó là một số quan chức thoái hóa biến chất, có cả cán bộ cao cấp. Thứ hai là thằng nào mà thích gì làm nấy bất chấp luật pháp thì chính hiệu bọn diễn biến. Thứ ba là bọn không lấy dân làm gốc, cứ nhè vào dân mà hành, mà tiu tới số...
- Ôi thế thì tôi nhận ra rồi, vô thiên lủng. Đúng là cụ anh minh sáng suốt thật. Bái phục ! Bái phục !
- Thì VƯỠN...He he