Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MƯA THỊ TRẤN

Nguyễn Minh Quang
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 9:26 PM

                              Mưa giăng thị trấn vô thường
                              Cho xuân thêm nụ người thương lấy người
                              Trăng Trường Thi vỗ sóng đời
                              Tình quê tha thiết ru hời nao nao

                            
                              Bây giờ phố xá lao xao
                              Dòng thơ tứ hữu lẫn vào trong trăng
                              Người xưa khuất bóng xa xăm
                              Nắng mưa nhân thế thôi đành phôi pha

                            
                               Kiếp người bọt trắng khơi xa
                              Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
                              Vẫn là lối cũ người đi
                              Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn

                             
                              Mưa giăng thị trấn vấn vương
                              Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
                              Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
                              Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !