Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÔ THƯỜNG

Tăng Thế Phiệt
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010 5:35 AM

Nhân dịp kỷ niêm 1000 năm Thăng Long kính đề nghị mở cuôc đại vận động trai thanh gái lịch Hà Thành

Lũ mối cánh, kiến cánh
Không biết tứ đâu ra
Tràn vào khắp mọi nhà
Báo trời sắp lụt bão.
Mở miệng ắt chửi thề
Đặt mông kề văng tục
Trai gái Hà Thành chăng?
Chắc có lẽ là không.
Chẳng thơm cũng hoa nhài
Thanh lịch người Tràng An
Nghiện hút và bạo lực?
Không phải người Thăng Long.
Nhưng từ đâu ra thế
Hay cơ chế thị trường ?
Thói xấu nhiều xiết kể
Đang tràn vô học đường.
Cụ Trạng Trình sống lại
Hạ bút phê: Vô thường.