Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – HÀ MINH ĐỨC

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 26 tháng 9 năm 2009 5:43 AMTưởng bác chỉ phê bình nghiên cứu
Có ngờ đâu thơ viết phê phê
Tình tang câu chữ rất nghề
Giáo sư đáng bậc cây đề cây đa
Một thời đại trong thi ca cách mạng
Đến nước Mỹ ba lần toát hết mồ hôi
Đi một ngày đàng ấy thôi
Khoảng trời gió cát bay (1) rồi chỗ nao ?
Khi viện trưởng khi thì chủ nhiệm
Giải này kia vẫn thụ lộc đều (2)
Thất tuần còn một chữ yêu
Thì ta nắn nót sớm chiều làm vui…

=======
(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên một số công trình, sáng tác của GS Hà Minh Đức.
(2)- Ông từng là Viện trưởng Viện Văn học, Chủ nhiêm bộ môn. Ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.