Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

Trần Nhương
Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009 6:07 AM

 
Hồi ký ấy bác tiu hơi mạnh (1)
Khiến nhiều anh hơi bị tái mào
Đời nghiên cứu Nguyễn Tuân, Trọng Phụng
Thơ Bác Hồ phân tích tuyệt sao ! (2)
Nhà giáo nhân dân, giải to Nhà nước (3)
Bác đã đăngmạnh vô cùng
Con ngựa già vẫn muốn phi nước đại (4)
Hiềm đường xa mưa gió bão bùng
Thôi bác nhỉ về làng Cự Khối (5)
Ngồi nhởn nhơ viết tiếp tập hai….
-------
(1) - Nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh có cuốn Hồi Ký gây nhiều phản ứng.
(2) -  Ông nghiên cứu nhiều công trình về thơ Bác Hồ, Nguyễn  Tuân , Vũ Trọng Phụng..
(3) – Ông được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.
(4) -  Ông sinh năm 1930, tuổi con Ngựa.
(5) – Quê ông ở làng Cự Khối Gia Lâm Hà Nội.