Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Phí…“bôi trơn”!?..

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014 9:09 PM
 
8% chi phí dùng để “bôi trơn”. (Xaluan.com-24/01/2014)

-Theo khảo sát của báo cáo “Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) thực hiện. Tham nhũng là cản trở lớn nhất đối với doanh nghiệp vận tải đường bộ. Trung bình các doanh nghiệp vận tải phải chi khoảng 8% cho các khoản “phí bôi trơn”, trong khi chi phí hoạt động và tiền lương chỉ chiếm khoảng 16% tổng chi phí của doanh nghiệp?... Thơ rằng:

.

Máy móc cần phải…bôi trơn

Sao người cũng phải…“bôi trơn” mới “kỳ”?!...

Không “bôi”  bất kể gỉ gi…

Các ngành, các cấp “bôi” thì…trơn chu !(?)

Đã rằng không có “ô dù”…

Bà con cứ việc “tít mù vòng quanh”!…

Bác tài “móc túi” đã đành

Đi  xin cái …giấy thông hành…cũng chi?!

“Lệ làng, phép nước” thực thi

Muốn cho “suôn sẻ” thì…xùy tiền ra!?...

Thê giới có đâu như ta

Không “bôi” thì cứ việc ra…đứng đường!!!?....

……………..

24-01-2014

DL