Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ôi bệnh...“ngoài ra”?!...

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 7 tháng 9 năm 2013 6:52 PM

 (kienthuc.net.vn – 07/09/2013)- “Kỳ lạ nguồn suối lạnh chữa được bệnh ở Đồng Văn. Điều đặc biệt là nhiều người bị các bệnh ngoài ra như ghẻ,hắc lào,tổ đỉa”…

   Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:

 

Ô hô các bác…đầu ngành

Khoa học-Kỹ thuật rành rành hẳn hoi

Lên mạng đọc lại mà coi

Cái “lỗi chính tả” nó lòi ngay ra!...

Người ta chữa “bệnh ngoài da”

Các Bác chữa “bệnh ngoài ra” mới…tài!?...

Phải đâu lớp một, lớp hai

Mà lỗi chính tả còn sai bét nhè?!...

Mong rằng các bác lắng nghe

Đừng trách cái lão Dưa Lê…lắm nhời!!!...

.

07-09-2013

DL