Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tay đen…“tay trắng”!...

Dưa lê
Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013 3:37 PM

 
(Ngẫu hứng xem biếm họa của Trương Tuần) .
 
Họa sĩ khéo chọn đề tài…
Đố là “tay ải, tay ai” thế này ?...
Tay đen...béo - Tay trắng gầy…
Ngó vào là đã biết ngay thôi mà!
(Lẽ ra “tay trắng” trơ…da…
Thân hình teo tóp bởi là…trắng tay)!…
Tay đen càng “nhúng” càng say
Rồi ra “Trời thẳm đất dày”…không tha!!!...
…………..
.
08-05-2013
DL