Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đứng đường

Hủ Tếu
Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013 6:01 PM

Nghèo khổ, ăn xin phải đứng đường
Bướm đêm, cầy cáo đứng tứ phương
Xã hội điêu tàn nên phải vậy
Dạ dày lép kẹp, có ai thương ?
+
Sắc phục oai nghiêm lại đứng đường
Làm anh hùng Núp phải xot thương
Xanh-đỏ chỉ đường, xong mọi việc
Hết ca, vợ đón khúc yêu thương
+
Quản lý thị trường xin xung phong
Đứng đường với Cảnh sát giao thông
Phối hợp chức năng đập mũ đểu
Cuộc sống văn minh chắc đi tong
+
Căm bọn gây nên chuyện xuy đồi
Xuy đi xét lại cũng đúng thôi
Cầy cáo leo lên ngồi bàn độc
Tại anh, tại ả, tại chính tôi.


10-5-2013  Hủ Tếu