Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Có mà...“trời sập”!...

Ô.Nhòm
Thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2013 10:11 PM

 
    (Nhân đọc bài “Sự xấu hổ với lịch sử” của Nhà báo Búi Hoàng Tám
      trên “trannhuong.com” )
.
Bác Tám là bác Tám ôi…
Bao giờ “Trời sập” thì tôi sẽ…hiền *
Người ta sống bởi đồng tiền
Tiền đang “là Phật, là Tiên” kia mà!...
“Vấn đề” bác vừa nêu ra
Đợi khi xuống… lỗ thì ta…chê tiền!
Giữa thời “bát nháo chi xiên”
Những kẻ lắm tiền chúng vẫn là…Vua!
Nói nhiều cũng chẳng ăn thua
(Muốn thơm “xáo chó” phải mua thêm…riềng!)
Bi giờ Bụt cũng chả thiêng
Chỉ cần có “Quyền” tiền sẽ…bao la!
Cứ nhìn các Quan nhà ta
Từ ông “Cốp bự” đến bà…“Phó Đoan”…
Ra đường mặt vác vênh vang
Lầu son gác tía đàng hoàng như…Vua !...
Con “xấu hổ” cũng… đi Tu
A-di-Đà-Phật vào Chùa…A-di!...
Nhắc đến “xấu hổ” mà chi
Cứ “ngậm hột thị” có khi lại…giầu!!!...
…………….
.02-05-2013
Ô.Nhòm
------------------------
* “Người hiền” chỉ những người thời xưa sống có đạo đức.được mọi người kính trọng.