Trang chủ » Tin văn và...

DANH SÁCH NHÀ VĂN ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI THƯỞNG HCM VỀ VHNT

Theo vanvn,vn
Thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021 9:24 AM

Bộ VHTT&DL vừa công bố danh sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Thời hạn cuối cùng nhận đóng góp ý kiến là ngày 1.7.2021.


NHÓM VĂN CHƯƠNG

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, lĩnh vực văn học có số lượng cao nhất với 6 hồ sơ, gồm: Các tập thơ “Đường chúng ta đi”, “Những cánh buồm”, “Đầu sóng”, “Tiếng thơ không dứt” của nhà thơ Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); tập truyện ngắn “Trong gió cát”, tập truyện “Hoa và thép”, tập truyện “Tâm tưởng” của nhà văn Bùi Hiển; các truyện ngắn “Ông Cản Ngũ”, “Con chó xấu xí”, “Ông lão hàng xóm” của nhà văn Nguyễn Văn Tài (Kim Lân); “Nguyễn Khoa Điềm thơ tuyển” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm; sách “Tiểu luận và phê bình” của tác giả Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự) và “Trường ca chân đất” của tác giả Hồ Thành Công (Thanh Thảo).