Trang chủ » Cùng vui

TÁO MỸ TÁO VIỆT

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017 2:13 PM


TÁO BÀ MỸ : NÀY ANH THẰNG TÁO VIỆT NÓ CÓ TẦU ĐI VÙ VÙ, NHÀ MÌNH ĐI XE ĐẠP CÓ SANG NĂM MỚI ĐẾN THIÊN ĐÌNH. MÀ THẰNG TÁO VIỆT NÓ HAY NÓI TRẠNG, ƯA BỆNH THÀNH TÍCH NÓ SẼ ĐƯỢC NGỌC HOÀNG THƯỞNG LỘC TO TƯỚNG.

TÁO ÔNG MỸ:
CHUYỆN, NÓ CÁI "ĐÚNG QUY TRÌNH" MÀ NƯỚC MÌNH CÓC CÓ...BÌNH TĨNH EM MÌNH CÓ THẦN TỰ DO RỒI...