Trang chủ » Cùng vui

THƯƠNG HIỆU CHUẨN

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 17 tháng 12 năm 2016 6:50 PM
- Này cụ, vừa rồi Hội thảo Việt Nam học Chị Daria Mishukova nói răng sau chiến tranh Việt Nam không có thương hiệu gì. Tức ghê cụ ạ
- Quá tức luôn, Việt Nam mình rừng vàng biển bạc, anh hùng thế mà lại nói không có thương hiệu.
- Tôi xin cụ chọn cho một thương hiệu.
- Quá dễ, thí dụ LOA PHƯỜNG là một thương hiệu !
- Chuẩn không cần chỉnh. Tôi bổ sung ĐÚNG QUY TRÌNH.
- Tuyệt cú mèo !
- Không tự mãn nhưng cũng phải khen tôi và cụ thông minh ra phết !
- Thì VƯỠN....
Trương Tuần