Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dài cổ mà…chờ!...

Ống Nhòm
Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2013 10:28 PM


 
Lại chờ lương đủ sống
(Tin trên báo -23/04/2013) Sau nhiều lần lỡ hẹn. Bộ Lao động - Thương binh Xã hội lại tiếp tục đề nghị giãn lộ trinh điều chỉnh lương thêm một năm nữa
   Thơ rằng:
.
 
Ai ơi, dài cổ mà chờ…
Thêm một năm nứa thì…tờ - ăng…lương
Một năm biết mấy dặm trường…
Cái bụng thì “lép”, con đường thì…xa!...
Chờ…lương cái cổ…dài ra
Dạ dầy càng lép, mắt hoa quáng quàng!
Thôi đành…húp cháo đi làm
Tăng thêm “tích lũy” cho…Quan xây nhà…
Cho căng cái túi Quan bà
Cho “dô” rủng rỉnh qui ra…vàng mười…
Một năm kẻ khóc người cười
Quan thì càng…béo, lình thời trơ…xương!
Một năm dài cổ chờ…lương
Vợ con nó bảo cái “lương”…ăn mày!!!...
…………..
23/04/2013
Ô.Nhòm