Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mã Viện còn chẳng ăn thua…

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 20 tháng 4 năm 2013 9:22 PM


(Petrotimes) – Trên Thời báo Hoàn cầu số 18/4, Tướng “diều hâu” Trung Quốc La Viện đã nêu ý kiến: phải bố trí các đội dân binh trên các tàu đánh cá của Trung Quốc để đối phó với lực lượng chức năng của các nước có tuyên bố chủ quyền… Chắc rằng tướng La Viện của Tầu Cộng không thuộc lịch sử của chính nước mình nên vẫn hung hăng… Vậy xin nhắc La Viện như sau :
Nước Việt đã tự ngàn xưa 
                                                                                                     
Ngẩng đầu vốn chẳng chịu thua kẻ nào                                                                            
Lơ mơ mà cứ đụng vào                                                                                                    
“De kèn, té khói” nháo nhào …chạy xa…                                                                    
Cứ xem “Tổ sư Trung Hoa”                                                                                            
Ngàn năm bao cuộc hết ra, lại vào…                                                                             
Mã Viện xưa không biết sao                                                                                      
Hùng hùng hổ hổ kéo vào Việt Nam                                                                                  
Gây bao tội ác bạo tàn                                                                                                       
Bị quân dân Việt đánh tan…chạỵ dài…                                                                           
Tướng La Viện – Mi là ai ?                                                                                                     
Hỏi xem mi đã có tài cán chi…                                                                                  
Tưởng rằng mi giở trò gì                                                                                             
Hóa ra cũ rich “lộn phì”…dân binh!...                                                                                 
Biển Đông trộm cắp rập rình                                                                                             
Cái “mẹo” La Viện thối inh góc trời !!!...                                                                            ……………..                                                                                                                                   
19-04-2013                                                                                                                                       
DL