Trang chủ » Thơ

Cá sấu sổng chuồng

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Ở Khánh Hoà hàng trăm con cá sấu sổng chuồng
Chúng ra sông ra suối
Bà con ơi xin hãy coi chừng
Lũ cá sấu ăn thịt là bản tính công khai của nó
Nó không lén lút
Nó không đội lốt chú nai
Ta biết thế và luôn cảnh giác

Còn những con cá sấu
Mang diện mạo con người
Còn sợ hơn lũ cá sấu sổng chuồng
Ai nuôi nó để tác oai tác quái
Ai ?
Ai ?
Ai ?