Trang chủ » Thư giãn video clip

NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA

TN và Youtube
Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2017 2:30 PM

TNc: Đêm 6-3-2017 tại Đại học Văn hóa Hà Nội. khoa Viết văn Báo chí đã tổ chức đêm thơ Nguyễn Duy " Tạ ơn tóc dài". Nhà thơ Nguyễn Duy bay từ Sài Gòn ra, ông nói chuyện và đọc thơ để cảm ơn những người phụ nữ Việt Nam. Tại đây có phát hành Tuyển tập thơ Lục bát của ông. Rất đông các văn nhân và người yêu thơ Nguyễn Duy đã đến dự. Bản web ghi hình bài hát thơ này bằng điện thoại. Xin được thông cảm vì chất lượng còn kém.